Turnen en dansen doe je in Turncentrum Start65 Buizingen

Onze vereniging is één van de belangrijkste van het land en niet enkel op het vlak van de accomodatie die wij ter beschikking stellen van onze leden maar ook inzake opleiding.
Wij gaan er prat op dat wij onze gymnasten recreatief kunnen begeleiden en daarnaast eveneens in staat zijn om de getalenteerde gymnasten op te leiden naar een hoger niveau.

De accomodatie voor onze leden is uitzonderlijk.  Een exclusief ingerichte gymnastiekzaal met alle conforme toestellen staat ter hunner beschikking.

Alle groepen worden begeleid door gediplomeerde trainers vaak bijgestaan door hulptrainers die zelf uit de gymnastiekwereld komen.

De club streeft naar een goede administratie en beheer hetgeen haar tevens een kwaliteitslabel heeft opgeleverd.

De club organiseert naast recreatieve evenementen (bv. Turngala) ook competitiegerichte activiteiten voor al haar leden (bv. Clubkampioenschappen).

De club voorziet in een doorstroming van informatie naar de leden toe maar ook tussen de groepen onderling door middel van ons driemaandelijks clubblad.

Onze club heeft vast personeel in dienst maar kan ook beroep doen op vele vrijwilligers.